10.10.2018

Yhteeveto ja Elämän tarkoitus


Yhteenveto

Läpi koko Raamatun ilmenee Jumalan pitkämielinen rakkaus ihmisiä kohtaan. Ihmisten edesottamuksia ei romantisoida vaan meidän surkeutemme tulee selvästi ilmi.

Syntiin langennut ihmiskunta kapinoi Jumalaansa ja luojaansa vastaan ja haluaa pysyä hänestä erossa. Tämä on eräs syy ihmiskunnan ongelmiin – vaikka ihminen syyttääkin mielellään ongelmistaan Jumalaa.

Kuitenkin Jumala käsittämättömässä rakkaudessaan tarjoaa meille paluuta yhteyteensä. Hyvin selkeästi tuodaan esille se, ettei kukaan ihminen voi omaan hyvyyteensä tai hyviin tekoihinsa vedoten kelvata Jumalalle. Vain turvaamalla Jeesukseen ja hänen uhrikuolemaansa voi päästä Jumalan yhteyteen.

Tässä ei auta mitkään uskonnolliset rituaalit, eikä minkään kirkkokunnan jäsenyys. Pääsyä Jumalan yhteyteen ei voi ansaita – sitä tarjotaan lahjaksi, aivan ilmaiseksi.

"Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani." (Johanneksen evankeliumi 14: 6) 


”Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” (Efesolaiskirje 2: 8)
  Elämän tarkoitus

Raamattua lukiessa ja sen valossa elämän tarkoitusta pohtiessa voi tulla vain yhteen johtopäätökseen:
 

Elämän tarkoitus on etsiä Jumalaa, elää hänen yhteydessään ja toteuttaa hänen tahtoaan.

Jumalan tahdon omalla kohdallaan saa selville lukemalla Raamattua ja rukoilemalla. On myös hyvä hakeutua uskovien yhteyteen ja kasvaa Jumalan tuntemisessa yhdessä muiden uskovien kanssa.

"Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.
Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet." 

(Matteus 6: 33)

"Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida,
mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä." (Roomalaiskirje 11: 2)

"Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia:
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra." (Jeremia 28: 11 - 14)
 

"Jumalan varsinainen tahto elämässämme on se, että tulemme uskon kautta Jeesukseen hänen lapsikseen ja elämme hänen lapsinaan." - Rovasti Olavi Peltola
 

"Ihmisen elämän tarkoitus on olla yhteydessä Jumalaan ja elää hänen lähellään. Elämämme tarkoituksena on päästä perille Taivasten valtakuntaan." - Reijo Telaranta
 

"Elämän tarkoitus kristinuskossa: Rikkoutuneen jumalasuhteen korjaaminen ja eläminen Jumalaa ja lähimmäistä rakastaen." 
- Opetushallituksen etälukion uskonto-kurssi 


Linkkejä

Jumalan ilmoitus ja Raamatun synty    

Raamattu
Raamatun lukijain liitto  
Raamattu kannesta kanteen (kuunneltava versio) 
Uskoontulo 
myös: Uskoontulo  
Raamattuun ja uskonelämään liittyviä artikkeleita  
Radio Dei

TV 7