20.12.2018

Profeetalliset kirjat, Psalmit jneProfeetalliset kirjat

Raamattu käsittelee laajasti Jumalan lähettämien profeettojen varoituksia luopumuksesta ja kehotuksia palaamaan Jumalan yhteyteen:

"Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä! Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas."
"Kääntykää minun puoleeni, maan kaikki ääret, antakaa pelastaa itsenne, sillä minä olen Jumala, eikä muuta jumalaa ole."
"Kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne!"
"Ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän rikkomuksene erottavat teidät Jumalastanne."


Profeetat ennustivat myös tulevista tapahtumista ja tulevasta Messiaasta:
"Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel."
"Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas." 

"Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.
Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. ..." Jesaja, luku 53.

 

Runo- ja viisauskirjallisuus

Psalmit

Psalmit ovat alun perin ylistyslauluja, valitusrukouksia ja katumusvirsiä, joita on laulettu kielisoitinten säestyksellä. Niitä on Raamattuun koottu 150.
Psalmit ennustavat myös Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Esimerkiksi Psalmi 22 sisältää Jeesuksen sanat ristillä: "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?”
Uudessa testamentissa Jeesus ja muut kirjoittajat viittaavat Psalmeihin. Monet hengelliset laulut ovat saaneet sanoituksensa Psalmeista.

Katkelmia Psalmeista:

Psalmi 23 on kenties tunnetuin psalmi. "Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä."


Psalmi 103 ”Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.”

Psalmi 139 ”Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.”

Psalmi 147 ”Herra tietää tähtien luvun, hän on antanut niille kaikille nimen. Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen, mittaamaton on hänen viisautensa. Hän on nöyrien tuki ja turva, mutta jumalattomat hän painaa maahan. Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat, niihin, jotka panevat toivonsa Herran armoon.”

Sananlaskut

Sananlasku tarkoittaa elämästä saatua yleistä havaintoa. Se on yleensä totta, mutta ei aina. Sananlaskujen kirja on täynnä yleistettävissä olevia havaintoja.
”Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa.”
”Kuin koira, joka palaa oksennukselleen, on tyhmä, joka toistaa tyhmyyksiään.”
”Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.”
”Ylpeys käy lankeemuksen edellä.”
”Mene, laiskuri, muurahaisen luo, katso sen aherrusta ja ota opiksesi.”

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti